KWESTIONARIUSZ KANDYDATA

Informacje o kandydacie:

1 NAZWISKO
2 IMIONA
3 DATA URODZENIA (dzień/miesiąc/rok)   
4 MIEJSCE URODZENIA MIASTO
WOJEWÓDZTWO
5 ADRES ZAMELDOWANIA UCZNIA KOD POCZTOWY
-
MIEJSCOWOŚĆ
UL.
6 KONTAKT Z UCZNIEM I RODZICEM / OPIEKUNEM TEL. KONTAKTOWY DO UCZNIA
-
TEL. KONTAKTOWY DO RODZICA / OPIEKUNA
-
6a KONTAKT Z UCZNIEM I RODZICEM / OPIEKUNEM E-MAIL UCZNIA
E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA
7 INNE INFORMACJE O UCZNIU PESEL   ADRES OSTATNIEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ
uczniowie IV LO podają oznaczenie klasy pierwszej, do której aktualnie uczęszczają
WYBÓR PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE IB

1st Language
2nd Language
Individuals and Societies
Experimental Sciences
Mathematics
Foreign Languages
Możliwości do
wyboru
 • Polish A
 • English A: Language and Literature /1/
 • English B /2/
 • History
 • Geography
 • Economics
 • Psychology
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics
 • Sports exercise and health science
 • Mathematics
 • Mathematical Studies /3/
 • Further Mathematics /7/
 • German ab initio /4/
 • French ab initio /4/
 • Spanish ab initio /4/
 • German B /2/
 • French B /2/
 • Spanish B /2/
 • Chemistry /5/
Wybierz
przedmiot i poziom


1. Przedmioty wybierasz na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL). Wyjątkami są: English B, który można wybrać tylko na poziomie rozszerzonym oraz język obcy ab initio i Mathematical Studies, które można wybrać tylko na poziomie podstawowym.
2. Pamiętaj, że musisz wybrać trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Objaśnienia odwołań:
/1/ język dla zaawansowanych, którzy oprócz nauki języka (poziom Advanced) chcą uczyć się o literaturze i kulturze anglosaskiej
/2/ język dla średnio-zaawansowanych lub zaawansowanych
/3/ oznacza w uproszczeniu matematykę dla osób o usposobieniu humanistycznym (poziom bardzo dobrze koreluje się z przedmiotami takimi jak np. biologia)
/4/ język dla początkujących lub osób, które uczyły się nie dłużej niż dwa lata
/5/ możliwy wybór w ramach powtórzenia, pod warunkiem wybrania Biologii lub Fizyki w grupie 4
/7/ Further Mathematics jest poszerzeniem programu Mathematics HL, zatem wybierając ten przedmiot automatycznie wybierasz Matematykę na poziomie HLWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi w ramach systemu rekrutacji.