Kryteria rekrutacji do klasy 2DP w 2018 roku.

IB LogoWszyscy kandydaci do klasy IBDP są zobowiązani przystąpić do egzaminów pisemnych i ustnych.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY - wyniki uzyskane przez kandydata z poszczególnych komponentów branych pod uwagę w procesie rekrutacji

Komponent

Waga

Max Liczba Punktów

 Egzamin pisemny i ustny z języka angielskiego

55%

 

100

 Egzamin pisemny z matematyki                

20%

 Egzamin ustny z języka polskiego             

20%

 Artystyczna/naukowa/prospołeczna aktywność pozaszkolna
  (udział w konkursach/olimpiadach/wolontariat)

5%

 1. JĘZYK ANGIELSKI                                                                      

Aby rozpocząć naukę w klasie z programem IB wymaga się od kandydata znajomości języka angielski na poziomie pozwalającym swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz znajomości gramatyki i leksyki co najmniej na poziomie FCE.


Certyfikaty językowe i konkursy językowe nie zwalniają ucznia z egzaminu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Sprawność językowa kandydata sprawdzana jest dwóch etapach:
  • Cześć I – sprawdza wiedzę kandydata na temat programu IBDP  - kandydat powinien zapoznać się z podstawowymi zasadami funkcjonowania programu matury międzynarodowej. Informacje te dostępne są na stronie szkoły.
  • Część II -  sprawdza poziom znajomości gramatyki, słownictwo i umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów z różnych dziedzin nauki ( z przedmiotów nauczanych w programie IBDP) .

   Zakres materiału:
   GRAMATYKA

   1.       have – auxiliary verb/main verb
   2.       discourse markers – linkers
   3.       pronouns
   4.       tenses – past/present/future
   5.       adverbs/adjectives/adverbial expressions
   6.       modal verbs
   7.       inversion/elipsis
   8.       gerund/infinitive
   9.       conditional sentences
   10.   abstract nouns/nouns: compound and possessive forms
   11.   relative clauses

   SŁOWNICTWO na poziomie  B2/C1
   1.       people
   3.       work
   4.       learning languages
   5.       conflict and warfare
   6.       sounds and human voice
   7.       free time and leisure activities
   8.       the world of business 
   9.       science and technology
   10.     art
   11.     travel
   12.     animals
   13.     phrasal verbs, trios, word building

   PRZYKŁADOWY TEST Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY DP

 • Autoprezentacja w języku angielskim – rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorem i nauczycielami IBDP   

Każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania 5 minutowej multimedialnej autoprezentacji w języku angielskim (prezentacja w PowerPoint) , w której zareklamuje swoje predyspozycje, dotychczasowe sukcesy, swoją dociekliwość, kreatywność, wiedzę o świecie, oczytanie, ambicje naukowe oraz wrażliwość społeczną. Autoprezentacja stwarza kandydatowi możliwość podzielenia się swoimi pasjami pozaszkolnymi. Kandydat zostanie także poproszony o uzasadnienie swojego wyboru przedmiotów oraz o wskazanie przedmiotu, który chciałby zgłębiać pisząc Extended Essay. Podczas rozmowy kandydat powinien wykazać się umiejętnością jasnego formułowania opinii, logicznego argumentowania i sprawnością intelektualną. Komisja egzaminacyjna m.in. będzie chciała sprawdzić, czy uczeń pasuje do profilu ucznia IB. 

więcej o profilu ucznia IB

 1. MATEMATYKA

Warunkiem koniecznym jest zaliczenie egzaminu pisemnego z matematyki  w języku polskim (zadania zamknięte i otwarte) będącego sprawdzianem predyspozycji uczniów w odniesieniu do wybranego poziomu (ST, SL, HL). Dla kandydatów wybierających poziomy Mathematics Standard Level i Higher Level warunkiem koniecznym jest również dostarczenie  pracy badawczej w języku angielskim, w formie wydruku komputerowego  -  nieprzekraczalny termin  21 maja 2018 (w dniu egzaminów pisemnych).  

 Przykładowa praca badawcza (Investigation) z 2017 r.

Informacje na temat egzaminu wstępnego do klasy II DP z matematyki.

 1. JĘZYK POLSKI

Rozmowa w języku polskim z nauczycielem języka polskiego uczącym w programie IB.

Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego ma na celu rozpoznanie stanu wiedzy historyczno i teoretyczno-literackiej  z zakresu programu pierwszej klasy liceum (Starożytność - Oświecenie) . Kandydat otrzyma losowo wybrany wiersz, który powinien zanalizować wskazując środki artystycznego obrazowania oraz  jedno pytanie z historii literatury.  Kandydat powinien zachęcić do swojej osoby jako znawcy i badacza tekstów kultury.

 

 ----------------------------

Kandydat do klasy IBDP jest zobowiązany wypełnić formularz rekrutacyjny (dostępny od 1 maja do 18 maja 2018).

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO KLASY Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ rok szkolny 2018/2019

 • 01.05 – 18.05.2018- rejestracja online
 • Kandydaci dostarczają do sekretariatu podpisane przez Rodziców deklaracje uczestnictwa w programie Matury Międzynarodowej  >> Pobierz deklarację  UWAGA! w przypadku wypełnienia str. 2 deklaracji, do deklaracji nalezy dołączyć kserokopie dyplomów / zaświadczeń/ certyfikatów uczestnictwa w zadeklarowanych aktywnościach pozaszkolnych!
 • Kandydaci wybierający Mathematics SL i HL składają w sekretariacie Investigation z matematyki
 • Egzaminy pisemne:
                         21.05.2018 (poniedziałek):
  • godz.13:00-14:30 - egzamin pisemny z języka angielskiego
  • godz.15:00-16:00 - egzamin pisemny z matematyki

---------------------------

 •  Rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim i angielskim:  
                          22.05.2018 (wtorek)

  - dla uczniów IV LO - od godz. 10.00
  - dla kandydatów spoza IV LO - od godz.14:00

----------------------------

 • 04.06. 2018 obrady komisji rekrutacyjnej
 • 05.06.2018 ogłoszenie listy przyjętych kandydatów
 • 22.06  i  25.06  godz. 8:00-13.00 – kandydaci spoza IV LO - dostarczenie świadectw ukończenia klasy I do sekretariatu  IV LO

Uczniowie spoza IV LO  zakwalifikowani do klasy 2 DP muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • 2 zdjęcia
Share

Wyszukiwarka

Nasi partnerzy

BIP

Witryna IV LO w Łodzi wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka)w celach statystycznych.Korzystając z tej stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.Żeby dowiedzieć się więcej na temat cookies, do czego służą i jak nimi zarządzać,zobacz informacje na temat polityki prywatności.

Akceptuje ciasteczka na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information