Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Oxford - szkolenie dotyczące kreatywnego nauczania w j.angielskim dla nauczycieli przedmiotów specjalistycznych.

Kategoria: Erasmus+ Opublikowano: sobota, 12 listopad 2016 Aleksandra Kiersztyn

W dniach 4-16 lipiec 2016 uczestniczyłam w szkoleniu metodycznym w Oxfordzie dotyczącym kreatywnego nauczania w języku angielskim. Kurs skierowany był do nauczycieli języka angielskiego oraz przedmiotów specjalistycznych nauczanych w języku angielskim. W trakcie kursu nauczyciele mieli możliwość zastosowania w praktyce specjalistycznego słownictwa, jak również osiągnięcia płynności w języku mówionym i pisanym. W trakcie kursu nauczyciele poznali wiele ćwiczeń stymulujących kreatywne myślenie  i wzmacniających motywację, których realizacja urozmaica prowadzone zajęcia i zwiększa zaangażowanie uczniów w omawiany temat.

 

Uczestnicy kursu.

Kurs pozwolił również na wykorzystanie potencjału związanego z zastosowaniem technologii informacyjnej w trakcie zajęć lekcyjnych. Wymiana doświadczeń z nauczycielami różnych przedmiotów pozwoliła mi stworzyć bazę stron www, które można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych. Szczególnie istotna jest organizacja zajęć  w oparciu o różnorodne źródła  internetowe oraz zaangażowanie uczniów w tworzenie filmu z użyciem nowych technologii.

Uczestnictwo w kursie było również ciekawym doświadczeniem z perspektywy treści kulturowych, tak często realizowanych na geografii. Poznaliśmy działanie systemu edukacji w Wielkiej Brytanii nie tylko w teorii, ale również w praktyce odwiedzając Grammar School na przedmieściach Oxfordu. Mieliśmy możliwość poznania zagadnień związanych z kulturą i tradycją Brytyjczyków, a także odniesienia się do problemu migracji, obaw społecznych z nią związanych oraz kwestii brexitu, któremu mieszkańcy Oxfordu byli zdecydowanie przeciwni. Bardzo cennym stała się dla mnie wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, a także poznanie opinii na temat postrzegania Polski i Polaków z perspektywy zmian zachodzących w naszym  kraju.

Zajęciom towarzyszyło poznanie Oxfordu, jego fascynującej kultury i tradycji oraz odwiedzenie University Colleges. Pobyt w Oxfordzie był dla mnie cennym doświadczeniem i przełożył się na podniesienie jakości kształcenia geografii w naszej szkole.

Odsłony: 787
Tags: