Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Mobilność kadry edukacji szkolnej - "ERASMUS - wyprawa po wiedzę".

Kategoria: Erasmus+ Opublikowano: środa, 16 listopad 2016 Małgorzata Kudra
Grafika

Projekt IV LO pt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" odpowiada na dwie podstawowe potrzeby szkoły:  wzmacnianie europejskiego, interkulturowego i międzynarodowego wymiaru  edukacji  placówki oraz wielowymiarowe podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej. Zaspokojenie tych potrzeb przyczyni się do poprawy jakości pracy szkoły, wzmocni jej pozycję i charakter jako szkoły świata, a największe korzyści odniosą z tego nasi uczniowie.

Cele szczegółowe projektu to:

Projekt jest zgodny z planem rozwoju szkoły i zakłada następujące działania w ramach mobliności nauczycieli IV LO:

- kursy językowe na poziomie A2-B1 oraz B1-B2, szkolenia metodyczne CLIL, ICT, oraz nauczanie języka angielskiego poprzez kulturę krajów anglojęzycznych, seminaria szkoleniowe połączone z wizytami w szkołach i instytucjach edukacyjnych, spotkaniami z kadrą pedagogiczną i kierowniczą;

- informacyjno-promocyjne, w tym działania informacyjne przed planowanymi wyjazdami na kursy;

- spotkania przygotowujące do wyjazdów, w tym krótkoterminowe wsparcie językowe w postaci sesji konwersacyjnych oferowanymi przez nauczycieli języka angielskiego szkoły;

- zarządzanie projektem, monitorowanie prawidłowości przebiegu i postępu projektu, komunikacja z uczestnikami oraz organizacjami oferującymi kursy, ewaluację, raportowanie;

- upowszechnianie rezultatów.

W okresie trwania projektu, nauczyciele IV LO wezmą udział w następujących kursach i szkoleniach metodycznych:

1. kurs 10 dniowy CLIL for teachers  w Irlandii dla 3 nauczycieli przedmiotów geografia, fizyka, chemia w programie Matury Międzynarodowej i programie dwujęzycznym;

2. kurs 7 dniowy English and methodology - a 21st century approach for English teachers w Irlandii dla 3 nauczycieli języka angielskiego i literatury angielskiej w programie Matury Międzynarodowej i programie dwujęzycznym;

4. kurs 10 dniowy Activate your English for teaching B1 B2 w Irlandii - dla 4 nauczycieli przedmiotów matematyka, historia, język polski w programie Matury Międzynarodowej i programie dwujęzycznym;

5. kurs 10 dniowy English for teachers A2, B1 w Irlandii- dla 3 nauczycieli języka niemieckiego
i matematyki pracujących w programie Matury Międzynarodowej i programie dwujęzycznym;

6. kurs 10 dniowy ICT for teaching w Irlandii dla 3 nauczycieli przedmiotów język angielski, chemia i fizyka pracujących w programie Matury Międzynarodowej i w dwujęzyczności;

7. kurs 7 dniowy ICT for teaching w Hiszpanii dla 2 nauczycieli przedmiotów język hiszpański
i biologia, pracujących w programie Matury Międzynarodowej i w dwujęzyczności;

8. szkolenie 7 dniowe połączone z wizytami studyjnymi i spotkaniami z kadrą pedagogiczną i kierowniczą w szkołach i instytucjach  (Structured Study Visits to schools and institutes/ Training Seminar) w Islandii dla 7 nauczycieli przedmiotów język polski, język angielski, fizyka, biologia, matematyka, teoria wiedzy w programie Matury Międzynarodowej i dwujęzycznym.Jednym z uczestników będzie wicedyrektor ds Matury Międzynarodowej (koordynator projektu Erasmus) .

Plakat informacyjny.

Odsłony: 927
Tags: