Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Relacja z kursów szkoleniowych - "ACTIVATE YOUR ENGLISH FOR TEACHING B1+B2 ".

Kategoria: Erasmus+ Opublikowano: piątek, 08 wrzesień 2017 Administrator

W dniach 10.07.2017 – 21.07.2017 grupa nauczycieli z IV LO w Łodzi (nauczyciele przedmiotów: matematyka, język polski, historia, język niemiecki), uczestniczyła w kursie ACTIVATE YOUR ENGLISH FOR TEACHING B1+B2 organizowanym przez English Matters w Dublinie (Irlandia). Celem kursu było podniesienie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów poprzez kooperację i wymianę doświadczeń w języku angielskim oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w klasie i w sytuacjach codziennych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania – czyli aktywacja nauczycieli w pełnym tego słowa znaczeniu. Założenia te realizowano także w oparciu o elementy historii, kultury i tradycji Irlandii, które były wplecione w kurs, mobilizując uczestników do zaznajomienia się ze słownictwem angielskim z różnych dziedzin. Interesujące treści, bogate słownictwo oraz miła atmosfera pracy sprawiły, że kurs był niezwykle atrakcyjną formą podnoszenia kompetencji zawodowych i przyczyni się z pewnością do efektywniejszej pracy z uczniami.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniach.

To co najbardziej polecić można by było chętnym do uczestniczenia w takim kursie to różnorodne metody przekazywania wiedzy oraz niestandardowe formy współpracy uczestników stosowane przez  prowadzących, które zachęcały kursantów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Kurs przyczynił się także do podniesienia świadomości interkulturowej uczestników oraz wiedzy na temat wymiaru europejskiego w edukacji. Nauczyciele uczestniczący w kursie rozwinęli nie tylko umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, ale także umiejętność dzielenia się wiedzą, refleksji nad własnym warsztatem pracy, planowania zajęć z wykorzystaniem multimediów i narzędzi ICT,  raportowania i udzielania informacji zwrotnej uczniom.

Odsłony: 1072
Tags: