Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

„Wyprawa po wiedzę” - warsztaty CLIL w Dublinie.

Kategoria: Erasmus+ Opublikowano: wtorek, 19 wrzesień 2017 Krzysztof Klimaszewski / Aleksandra Kiersztyn

Praca z młodzieżą uzdolnioną wymaga nie tylko stałego zwiększania swoich umiejętności merytorycznych i językowych ale również metodycznych. Udział w projekcie „Wyprawa po wiedzę” umożliwił nam doskonalenie w każdym z trzech wspomnianych aspektów. Na przełomie czerwca i lipca 2017 troje z nas _ Ola Kiersztyn, Gosia Wojciechowska i Krzysiek Klimaszewski uczestniczyli w warsztatach CLIL w Dublinie. Dostojne mury Trinity College chroniły nas przed słońcem i deszczem, w tym czasie zgłębialiśmy zawiłości Content and Language Integrated Learning.

Taki wyjazd to nie tylko nauka suchych faktów. Spotykamy nauczycieli podobnie zaangażowanych zawodowo jak my, pracujących w innych częściach Europy. To znamienita okazja by nawiązać znajomości, które później zaowocują wymiana kadry i młodzieży. Pracowaliśmy z Hiszpanami, Grekami i Francuzami. Dwa wspólnie spędzone tygodnie, które posłużyły doskonaleniu umiejętności komunikacji w języku angielskim.

Uczestnicy kursu.

Uczestnictwu w programie Erasmus + zawdzięczamy miedzy innymi:

Odsłony: 1305
Tags: