Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

ENGLISH AND CULTURE: Methodology of Culture for Teachers of English - relacja z kursu w ramach projektu Erasmus+.

Kategoria: Erasmus+ Opublikowano: niedziela, 24 wrzesień 2017 Administrator

W lipcu (10-21.07) i sierpniu ( 24.07- 4.08) 2017 roku, 3 nauczycielki języka angielskiego z IV LO uczestniczyły w szkoleniu metodycznym ENGLISH AND CULTURE: Methodology of Culture for Teachers of English, realizowanym w ramach programu ERASMUS + . Dwutygodniowe szkolenie odbywało się w Dublinie w Irlandii na terenie Trinity College i realizowało następujące cele:
-podniesienie kompetencji językowych w języku angielskim u nauczycieli poprzez zgłębianie wiedzy na temat aspektów kultury i społeczeństwa irlandzkiego;
-stworzenie okazji uczestnikom kursu do przeprowadzenia wspólnych projektów opartych na samodzielnym poszukiwaniu (inquiry-based);
- zapoznanie się z korzyściami nauczania opartego na samodzielnych poszukiwaniach jako skutecznym sposobem na rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów;
- podniesienie jakości nauczania poprzez stosowanie innowacyjnych metod;
- skuteczniejsze wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji;
- propagowanie wymiaru europejskiego w edukacji poprzez rozwijanie europejskiej tożsamości i obywatelstwa; rozwijanie świadomości i zrozumienia kultur innych krajów;
- zachęcenie do nawiązywania partnerstw i współpracy między szkołami.

Nauczycielki podczas szkolenia.

Uczestnicy kursu.

 

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z literaturą, muzyką i sztuką irlandzką, a także poznać metody wprowadzania tej tematyki w program nauczania języków obcych. Organizator zapewnił różnorodność form pracy (praca w grupach, praca metodą projektu, praca metodą samodzielnych poszukiwań, dyskusje w grupach, wykłady, warsztaty, zajęcia w terenie w miejscach o znaczeniu historycznym i kulturowym) Międzynarodowy skład grup szkoleniowych był również okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów. Nasze nauczycielki powróciły z głowami pełnymi pomysłów i zapałem do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Books of Kells - bilbioteka i muzeum.

Odsłony: 1216
Tags: