Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

"Anglicisms in Polish" - warsztaty językowe na UŁ.

Kategoria: Współpraca partnerska z Uniwersytetem Łódzkim. Opublikowano: poniedziałek, 22 czerwiec 2015 Joanna Duda

Dnia 9 czerwca 2015 roku młodzież z klasy 1f oraz z klasy 2b uczestniczyła w warsztatach językoznawczych pt. „Anglicisms in Polish”, które miały miejsce w Instytucie Anglistyki znajdującym się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia przygotowały reprezentantki Katedry Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego - Aleksandra Makowska oraz Aleksandra Majdzińska. Warsztaty zostały podzielone na dwie części. W pierwszej połowie zajęć uczniowie mogli wysłuchać wykładu nt. kalek i zapożyczeń, dowiedzieli się również w jaki sposób powstają powyższe leksemy. Druga część zajęć miała za zadanie sprawdzenie zdobytej uprzednio wiedzy poprzez wykonanie szeregu ćwiczeń związanych z szeroko pojętą tematyką pseudo-anglicyzmów. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy certyfikat, sygnowany przez Instytut Anglistyki UŁ, potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu.

 

Zdjęcie z warsztatów językowych na Uniwersytecie Łódzkim.Zdjęcie z warsztatów językowych na Uniwersytecie Łódzkim.

war je UL 08Zdjęcie z warsztatów językowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Oprócz udziału w warsztatach, uczniowie mieli okazję do poznania Uniwersytetu Łódzkiego. Przyjęli zaproszenie Dziekana Wydziału i wspólnie z opiekunami, Joanną Dudą oraz Bożeną Skupieńską, ponownie udali się na Wydział Filologiczny w dniu 16 czerwca. Tym razem uczestniczyli w blisko dwugodzinnym zwiedzaniu budynku, którego historię i profil przybliżyła im dr Paulina Mirowska. Podczas wizyty młodzież udała się do sal wykładowych, pracowni multimedialnych, sali kinowej, auli, biblioteki czy dziekanatu.

Zdjęcie z warsztatów językowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Zdjęcie z warsztatów językowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Zdjęcie z warsztatów językowych na Uniwersytecie Łódzkim.

Wizyta na Uniwersytecie Łódzkim zakończyła się wspólnym zdjęciem pod logo Wydziału Filologicznego. Językiem obu spotkań był język angielski, zatem oprócz poszerzenia kompetencji ogólnych, młodzież mogła pogłębić również komunikacyjne kompetencje językowe.

Uczniowie IVLO pod opieką prof. J.Dudy i prof. B.Skupieńskiej z wizytą na UŁ.

Odsłony: 959
Tags: