Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Ogłoszenie o konkursie.

Kategoria: Holistyczne podejście do nauczania... Opublikowano: poniedziałek, 17 listopad 2014 Małgorzata Kudra
Grafika

Ogłaszamy konkurs  dla Uczestników projektu POKL
„Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT” z klas II i III zainteresowanych wyjazdem do Szwecji.

Wyjazd organizowany jest w  ramach komponentu ponadnarodowego projektu.

Czas trwania: 5 dni

Miejsce: Kristianstad, Szwecja

Termin:  wyjazd 26 kwietnia  – powrót 1 maja 2015

Wyjazd ma charakter wizyty studyjnej w szkole Partnera projektu, Söderportgymnasiet,  w trakcie której 10 uczniów IV LO (5 dziewcząt i 5 chłopców) wraz z opiekunami – nauczycielami IV LO, wezmą udział w zajęciach terenowych w Kristianstad oraz w zajęciach ze szwedzkimi uczniami programu Matury Międzynarodowej w Söderportgymnasiet.  

Koszty podróży (przelot w obie strony, przejazd pociągiem na lotnisko i z lotniska w Polsce i w Szwecji)  są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczniowie będą zakwaterowani w domach rodzin szwedzkich (host families), które zobowiązane są do zapewnienia im wyżywienia (śniadanie, kolacja) oraz opieki. Koszt lunchu na terenie szkoły pokrywany jest przez szkołę Partnera.
Uczniowie powinni mieć kieszonkowe na bilety komunikacji pod/miejskiej na dojazdy do szkoły Söderportgymnasiet przez 4 dni.

Zajęcia w szkole Partnera będą odbywały się codziennie do godziny 16.00.
Po zajęciach młodzież będzie objęta opieką ze strony rodzin szwedzkich.

Termin składania formularza zgłoszeniowego: 26 listopada 2014

Miejsce składania:  Biuro Projektu, sala 12 w IV Liceum Ogólnokształcącym (pokój Koordynatora Matury Międzynarodowej)

Warunki udziału w konkursie:

Aby wziąć udział w konkursie uczniowie powinni spełnić następujące warunki:  

- być aktywnym uczestnikiem projektu „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z  praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”;

- posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym współpracę w zespole międzynarodowym;

- mieć pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do wzięcia udziału w wyjeździe;

- zobowiązanie się do pełnienia roli  rodziny goszczącej (host family) dla ucznia szwedzkiego w trakcie wizyty studyjnej w IV LO w terminie  24-29 maja 2015r.;

- mieć ważny paszport.

 

Kwalifikacja uczestników wyjazdu odbywa się zgodnie z regulaminem  konkursu dostępnym na stronie projektu POKL www.eprojekt.edu.pl 

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony www.eprojekt.edu.pl

 

Strona internetowa Söderportgymnasiet: http://www.kristianstad.se/sv/Skolportaler/Soderport/

Odsłony: 774
Tags: