Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Zapytanie ofertowe 1 /12/2014 (dot. realizacji wyjazdu).

Kategoria: Holistyczne podejście do nauczania... Opublikowano: poniedziałek, 08 grudzień 2014 Administrator
Grafika

Łódź, 8.12.2014Zapytanie ofertowe 1 /12/2014I. ZAMAWIAJĄCY

 

 1. Nazwa beneficjenta (udzielającego zamówienia):

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej
ul. Pomorska 16
91-416 Łódź
Tel/fax  42 633 62 93
www.4liceum.pl
NIP 725-137-35-29
REGON  000830049

 

 1. Nazwa projektu:

„Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”

 1. Oś priorytetowa i działanie:

Priorytet  IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w ramach  Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.  Przedmiot zamówienia obejmuje dwie część:

A:  zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego o charakterze wizyty studyjnej: wyjazd z Polski do Szwecji dla 10 uczniów oraz 11 nauczycieli  IV liceum Ogólnokształcącego w Łodzi w terminie: 26.04 – 1.05.2015r

B. zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego o charakterze wizyty studyjnej : wyjazd ze Szwecji do Polski dla 10 uczniów i 5 nauczycieli szkoły Partnera projektu w Szwecji w terminie 24.05-29.05.2015r.


A.  CZĘŚĆ PIERWSZA

 1. Wstępne kryteria wyjazdu do Szwecji:
 • Termin wyjazdu do Szwecji: 26 kwietnia 2015r., termin powrotu do Polski: 1 maja 2015r.
 • miejsce wyjazdu 26 kwietnia : Łódź
 • miejsce wyjazdu 1 maja : Kristianstad, Szwecja
 • liczba uczestników: 10 uczniów IV LO (wiek 15-19); 11 nauczycieli IV LO
 • środek transportu na terenie Polski – z Łodzi do Warszawy – pociąg lub transport zorganizowany spod IV LO w Łodzi przez Oferenta
 • środek transportu do Szwecji : samolot i pociąg z lotniska
 •   lot bezpośredni w obie strony: Warszawa – Kopenhaga- przelot całej grupy tym samym lotem
 • bilety lotnicze wraz z ubezpieczeniem
 • czas trwania lotu – nie dłużej niż 2h
 • środek transportu z lotniska w Kopenhadze do Kristianstad w Szwecji i z powrotem: pociąg
 • cała podróż powinna zamknąć się w przedziale od 6. 00 rano (start w Łodzi) do 18.00 (przyjazd do Kristianstad),- czas w podróży do miejsca destynacji – nie dłużej niż 7 h
 • podróż powrotna powinna zamknąć się w przedziale od 10.00 (start w Kristianstad) do 22.00 (przyjazd do Łodzi, czas w podróży do miejsca destynacji – nie dłużej niż 7 h
 • linie lotnicze brane pod uwagę: LOT, SAS, Finnair.
 • zakwaterowanie dla 11 osób dorosłych (nauczyciele) w hotelu (co najmniej 3 gwiazdkowym) w Kristianstad, Szwecja , razem ze śniadaniem, z samodzielną łazienką, WiFi w cenie pokoju, na 5 nocy.
 • Hotel powinien być położony możliwie najbliżej szkoły, w której będą odbywać się zajęcia:Soderportgymnasiet, ul. Västra Boulevarden 53, Kristianstad, Szwecja. Pokoje: 1 jednoosobowy, i 5 dwuosobowych. Uczniowie są zakwaterowani u rodzin – organizacja po stronie Zamawiającego.
 • zorganizowanie wyżywienia dla 11 nauczycieli w czasie pobytu w Kristianstad, Szwecja, w dniach 26 kwietnia - 30 kwietnia 2015 r:
 • 26 kwietnia – kolacja w godzinach wieczornych (czas uzależniony od przybycia na miejsce)
 • 27 kwietnia - 30 kwietnia - obiad w porze lunchu – między 11.00 -14.00 możliwie jak najbliżej szkoły Soderportgymnasiet, ul. Västra Boulevarden 53 (preferowany rodzaj: bar samoobsługowy, jednorazowa opłata) , oraz kolacja w godzinach 18.00 – 20.00.
 • ubezpieczenie NW i KL
 • rezerwacja biletów z możliwością zmiany danychB. CZĘŚĆ DRUGA

 1.  Wstępne kryteria wyjazdu do Polski ze Szwecji:

 

 • Termin wyjazdu do Polski: 24 maja 2015r., termin powrotu do Szwecji: 29 maja 2015r.
 • miejsce wyjazdu 24 maja : Kristianstad, Szwecja
 • miejsce wyjazdu 29 maja : Łódź, Polska
 • liczba uczestników: 10 uczniów szwedzkiej szkoły Soderportgymnasiet (wiek 15-19);

5 nauczycieli;

 • środek transportu na terenie Szwecji – z Kristianstad do Kopenhagi – pociąg na lotnisko w Kopenhadze, lub z Kristianstad na lotnisko w Malmo
 • środek transportu do Polski samolot,
 •  przelot dla całej grupy tym samym lotem
 • bilety lotnicze wraz z ubepieczeniem
 • lot bezpośredni: Kopenhaga – Warszawa (ewentualnie Malmo-Łódź lub Malmo- Warszawa)
 • czas trwania lotu – nie dłużej niż 2h
 • wylot z Kopenhagi lub Malmo w godzinach 9.00 – 13.00
 • lot powrotny z Warszawy (lub Łodzi) w godzinach - 12.00 – 16.00
 • linie lotnicze – bez preferencji
 • czas całej podróży do miejsca destynacji – nie dłużej niż 7 h
 • pociąg z Warszawy do Łodzi i z powrotem (lub transport zorganizowany przez Oferenta z lotniska w Warszawie pod IV LO w Łodzi)
 • zakwaterowanie dla 5 osób dorosłych (nauczyciele) w hotelu (co najmniej 3 gwiazdkowym) w Łodzi, 2 pokoje dwuosobowe, jeden pokój jednoosobowy, z samodzielną łazienką, ze śniadaniem, WIFI w cenie pokoju, na 3 noce ( 24.05 i 27-29.05). Hotel powinien być położony możliwie najbliżej szkoły, w której będą się odbywać zajęcia – IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pomorska 16, Łódź. (Uczniowie są zakwaterowani u rodzin goszczących – organizacja po stronie zamawiającego)
 • ubezpieczenie NW i KL
 • rezerwacja biletów z możliwością zmiany danych

 

 1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

A. Termin wykonania przedmiotu zamówienia cześci A: 26 kwietnia – 1 maja 2015 r

B. Termin wykonania przedmiotu zamówienia cześci B: 24 maja – 29 maja 2015 r

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferta powinna być złożona z uwidocznieniem nazwy Zamawiającego, nazwy Oferenta oraz nazwy projektu, ponadto powinna:
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY


Cena podana w ofercie winna być podana jako cena ryczałtowa za kompletną dostawę w rozbiciu na ceny poszczególny składników zamówienia.
Oferent powinien podać cenę brutto (z VAT) oraz cenę netto (bez podatku VAT)


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy są upoważnieni do uczestnictwa w obrocie gospodarczym tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta  powinna  być  przesłana  za  pośrednictwem:  poczty  elektronicznej  na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   do dnia 15 grudnia 2014 r. do godziny 10.00 rano
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.


VIII. OCENA OFERT

Oferta musi być zgodna z warunkami zamawiającego. Po sprawdzeniu spełnienia wymogów opisanych powyżej, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu, Małgorzata Kudra, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

>>Pobierz w wersji pdf

Odsłony: 749
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00