Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
A- A A+

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSZKOLNEJ MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII FILOZOFICZNEJ z siedzibą PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

Kategoria: Młodzieżowa Akademia Filozoficzna Opublikowano: wtorek, 11 wrzesień 2018 Zbigniew Zdunowski
Grafika

Rok szkolny 2017/2018 był piętnastym z kolei rokiem działalności międzyszkolnej Młodzieżowej Akademii Filozoficznej z siedzibą przy IV LO. Stąd czas na krótkie podsumowanie.

Akademia została powołana w celu wspierania edukacji filozoficznej i kształcenia kultury filozoficznej w środowisku uczniów i nauczycieli łódzkich placówek oświatowych. Wskazane cele oraz  funkcje dydaktyczne i wychowawcze były realizowane poprzez organizowanie spotkań w formie wykładów, dyskusji i warsztatów. Akademia od początku swego istnienia działa pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Odział w Łodzi), współpracuje z Instytutem Filozofii UŁ oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W zajęciach MAF uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych,  nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane historią filozofii i problematyką filozoficzną.

 

 W latach 2003 – 2018 w ramach działalności Młodzieżowej Akademii Filozoficznej odbyło się 95 spotkań upowszechniających wiedzę filozoficzną, głównie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu łódzkiego w formie wykładów, dyskusji i warsztatów. W okresie objętym sprawozdaniem z różnych form edukacji filozoficznej proponowanych w Młodzieżowej Akademii Filozoficznej skorzystało ok. 1500 uczestników - uczniów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych filozofią.

Akademia ma swoją zakładkę na stronie IV LO, publikuje wybrane materiały na stronach Instytutu Filozofii UŁ - w zakładce Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, oraz posiada profil na Facebooku.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące spotkania:

 1. Dlaczego człowiek powinien być moralny – bardzo ciekawe i niezwykle udane warsztaty pod tym tytułem przeprowadził dr Krzysztof Kędziora z Katedry Etyki Instytutu Filozofii UŁ. W trakcie warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi pojęciami, oraz wybranymi problemami i koncepcjami etyki. Prowadząc filozoficzny dialog odkrywali ważność myślenia uzasadniającego w etyce oraz rozwijali swoje kompetencje w tym zakresie.

 

 1. Wisławy Szymborskiej świat bez Boga (?) - wykład na temat poetyckiej twórczości laureatki literackiej Nagrody Nobla, ukazując jej filozoficzny kontekst,  przestawił dr Wojciech Woźniak. Uwzględniając ustalenia krytyków, zaproponował on interpretację twórczości poetki jako próbę nakreślenia psychologicznego portretu myślącego i czującego człowieka – obserwatora i współuczestnika wydarzeń dziejących się na scenie życia i świata. Wykład połączony był z formą warsztatową, angażująca aktywność uczniów na różnych poziomach dydaktycznych.

 

Filozoficzny i egzystencjalny obraz człowieka – wędrowca zaprezentował w dwuczęściowym wykładzie mgr Bogusław Maryniak.

 

 1. Ezystencjalno – religijny sens wędrówki w „Missa Pagana” Edwarda Stachury.

W tej części swego wykładu Prowadzący przedstawił pozytywne znaczenie wędrówki, pielgrzymowania i dialogu z przygodnie spotykanymi ludźmi, oraz ukazał związki łączące „Missa Pagana” z koncepcją homo viator francuskiego egzystencjalisty i personalisty – Gabriela Marcela. 

 

 1. Egzystencjalno – nihilistyczny sens wędrówki w utworze „Like a rolling stone” Boba Dylana.

W drugiej części swego wykładu Autor, wykorzystując zasadę kontrastu, ukazał nihilistyczne wnioski obecne w utworze Boba Dylana, oraz omówił konsekwencje kulturowego nihilizmu i  buntu lat 60 dla ludzkiej egzystencji.

 

 1. Antynomie rozumu i wolności w epoce Oświecenia – dr hab. Agnieszka Kobrzycka, historyk literatury i historyk sztuki, profesor UŁ. Wśród filozoficznych problemów zaproponowanych przez nią do analizy i dyskusji szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziła antynomia: optymizm i teodycea (Leibniza) a doświadczenia obecności zła fizycznego w realnym świecie człowieka (krytyka Woltera wywołana trzęsieniem ziemi w Lizbonie).

 

 1. Eros i Agape. Filozoficzne ujęcia miłości w epoce przednowożytnej – prof. dr hab. Marek Gensler, Instytut Filozofii UŁ, Przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Profesor scharakteryzował główne koncepcje miłości we wskazanym okresie (platońską, Arystotelesa, neoplatońską, filozofów rzymskich, chrześcijańską) akcentując ich podobieństwa, różnice i aktualność. Spotkanie zakończyły ciekawe pytania, na które wykładowca odpowiadał, rozwijając i pogłębiając wątki poruszone w swoim wystąpieniu.

 

 1. Myśl luterańska w filozofii Paula Tillichabył to wykład Zofii Hałęzy, studentki filozofii, Laureatki Olimpiady Filozoficznej, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego UŁ. Podstawą wykładu była książka Paula Tillicha Moje poszukiwania absolutów, wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 1. Poezja i filozofia. Matura z języka polskiego 2018 na poziomie rozszerzonym - mgr Bogusław Maryniak przedstawił związki filozofii, literatury i sztuki na przykładzie utworów poetyckich, a także wybranych dzieł z innych obszarów literatury.

 

 1. Co czyni życie człowieka szczęśliwym – Oliwier Kędzierski, uczeń XIII LO, laureat XXIX Olimpiady Filozoficznej.

Autor omówił główne tezy swojej pracy pisemnej przygotowanej na Olimpiadę Filozoficzną, oraz przeprowadził krytyczną analizę wybranych koncepcji dobrego i szczęśliwego życia w myśli klasycznej i współczesnej.

Odsłony: 2166
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00