Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

Podstawowe informacje o programie.

Kategoria: IBDP Opublikowano: piątek, 11 maj 2018 Administrator
Grafika

JAK POWSTAŁA MATURA MIĘDZYNARODOWA ?


Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization - IBO) powstała w 1968 roku w Szwajcarii, Międzynarodowej Szkole w Genewie.

Pomysłodawcami międzynarodowego nauczania i wychowania byli nauczyciele i inni eksperci w dziedzinie edukacji pochodzący z różnych krajów. Przyświecała im idea połączenia wysokiego standardu edukacji z troską o indywidualny rozwój ucznia. Projekt utworzenia międzynarodowej organizacji o takim programie spotkał się z poparciem i pomocą UNESCO oraz innych organizacji ONZ.

IBO jest niezależną fundacją oświatową z siedzibą w Genewie działającą zgodnie z przepisami prawa szwajcarskiego i zarządzaną przez Radę Fundacji (Council of Foundation), w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele rządów różnych państw (Standing Conference of Governments) oraz przedstawiciele dyrektorów szkół należących do IBO (Standing Conference of Heads of Schools).

W miesiącu styczniu 2018 roku na całym świecie, w 153 krajach, zarejestrowanych jest 3 182 szkół prowadzących kursy w ramach Programu Matury Międzynarodowej.


CELE ZAŁOŻYCIELI


Celem założycieli było stworzenie programu kształcenia, który mógłby być realizowany przez młodzież w różnych krajach, na tym samym poziomie i według tych samych wymagań.

Uniwersalizm tego programu przejawia się w treściach programowych, języku (angielskim, francuskim lub hiszpańskim) oraz osiąganych efektach - zdobyta wiedza i umiejętności udokumentowane przez uczniów oceniane są anonimowo, zewnętrznie, według tych samych kryteriów.


CELE NAUCZANIA I WYCHOWANIA


Celem nauczania i wychowania w szkole IB jest holistyczna edukacja i wykształcenie ambitnego, krytycznie myślącego, zdolnego do samorozwoju, a jednocześnie wrażliwego na potrzeby społeczne młodego człowieka, poprzez wyposażenie go w odpowiednią wiedzę i umiejętność operowania nią, pomagającą mu stać się prawdziwym obywatelem świata.

Program IB promuje wzajemne zrozumienie między różnymi narodami i ułatwia uczniom geograficzną i kulturową mobilność, bez względu na przynależność narodową czy państwową. Duży nacisk kładzie się na wielokulturowość współczesnego świata, jednocześnie dużo uwagi poświęcając własnej tożsamości.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I METODYCZNE


Założenia programowe IB stanowią kompromis pomiędzy systemem nauczania preferującym głęboką specjalizację, a nauczaniem ogólnym. Jednym z podstawowych elementów jest zachowanie właściwych proporcji między ilością informacji, a umiejętnością operowania nimi.

Założenia metodyczne - w ramach poszczególnych przedmiotów wybiera się metody rozwijające krytycyzm poznawczy oraz umiejętności warsztatowe.


DO KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA ?


Oferta edukacyjna w postaci programu IB skierowana jest do ucznia:
zmotywowanego
ambitnego
refleksyjnego
poszukującego
aktywnego intelektualnie
aktywnego fizycznie
twórczego
otwartego na nowe doświadczenia i poglądy
troszczącego się o innych

Program IB jest przeznaczony dla wyjątkowo motywowanych, ambitnych uczniów, którzy poza dążeniem do doskonałości w sferze dokonań akademickich czują potrzebę refleksji nad pojęciami takimi jak prawda, dobro czy służba innym. Uczeń na lekcjach w klasie IB nie tylko "dowiaduje się", ale także doświadcza, ponieważ szkoła IB zachęca do zadawania pytań, do mądrego i kreatywnie krytycznego spojrzenia na środowisko społeczne, przyrodnicze i techniczne.


JAKIE SĄ KORZYŚCI BYCIA W PROGRAMIE DLA UCZNIA ?


Program IB uznawany jest za najlepszy program szkolnictwa średniego.

Wczesne planowanie własnej ścieżki kariery

Program zmusza do kreatywności i świadomości własnej drogi.Uczeń sam modeluje swoją ścieżkę edukacyjną, wybierając po jednym przedmiocie z sześciu grup. Sam też określa poziom - standardowy lub rozszerzony - każdego przedmiotu, musi mieć jednak przynajmniej trzy przedmioty na poziomie wyższym. Konieczność decydowania o przedmiocie i poziomie zmusza do refleksji nad swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami. Dzięki indywidualizacji programu kształtuje innego człowieka - świadomego, odpowiedzialnego.

Wszechstronny rozwój

Zarówno program jak i egzaminy są nastawione głównie na kształtowanie i egzekwowanie umiejętności ucznia, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania informacji, pozostawiając na drugim planie jego wiedzę encyklopedyczną (co nie znaczy, że pewien jej zakres nie jest egzekwowany). Polska szkoła nadal nastawiona jest na przekazywanie wiedzy, nie zaś narzędzi jej zdobywania. Poziom przygotowania do samodzielnych studiów posiadaczy Międzynarodowej Matury jest bardzo wysoki.

Sumienność

Surowe wymogi IBO, a zwłaszcza konieczność podporządkowania się rygorystycznym terminom kształtują w uczniach obowiązkowość i solidność.

Równorzędność z innymi świadectwami dojrzałości

W Polsce Dyplom Matury Międzynarodowej traktowany jest tak samo jak świadectwo dojrzałości uzyskane w innych szkołach średnich. Jest pełnoprawny i równorzędny maturze polskiej.

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą

Ocena czytelna dla uczelni w różnych krajach

Dyplom Matury Międzynarodowej otwiera drogę do wielu uniwersytetów na całym świecie najczęściej bez egzaminów wstępnych. Uczelnie chętnie przyjmują absolwentów IB. To jedna z większych korzyści posiadania tego dyplomu. Uczelnie na całym świecie znają program Matury Międzynarodowej i wiedzą, co oznacza dana liczba punktów. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie udowodniło, że młodzi ludzie, legitymujący się międzynarodową maturą znakomicie sprawdzają się w roli studentów. Uczelnie walczą o abiturientów IB prześcigając się w ofertach dla nich.

Lepsze przygotowanie do studiowania na zagranicznych uczelniach

Wymóg napisania własnej pracy (Extended Essay) jak również specyfika pracy na lekcjach w programie IB (warsztaty, dyskusje, doświadczenia) lepiej przygotowuje uczniów do studiowania na zagranicznych uczelniach, gdzie jest większy niż w Polsce nacisk na wyposażenie studentów w narzędzia pozwalające zdobywać i wykorzystywać wiedzę.

Zwolnienie z nauki niektórych przedmiotów

Na wielu uczelniach wyniki uzyskane na maturze IB pozwalają uzyskać punkty (credits) zwalniające od nauki określonych przedmiotów. Często osoby, które osiągnęły wyjątkowo dobre wyniki mogą od razu podejmować naukę na drugim roku studiów.

Działalność w CAS jako dodatkowy atut w CV i podaniach na studia


Działania pozaszkolne (w ramach programu CAS) są cennym nabytkiem w cv. Uczestnictwo w tych działaniach może stać się on instytucjonalnie poświadczonym dowodem praktyk "parazawodowych", który przyda się w staraniach o stypendia zagraniczne, granty, przy ubieganiu się o pierwszą pracę. Niektóre uczelnie, np. Harvard, biorą te działania pod uwagę przy rekrutacji swoich studentów.

Dwujęzyczność

Jako że językiem wykładowym w programie jest język angielski, uczniowie nabierają niezwykłej wprawy w tym języku, stając się dwujęzyczni.


KADRA DYDAKTYCZNA


IBO stawia wysokie wymagania nauczycielom uczącym w tym programie. Najważniejsze jest rozumienie i utożsamianie się z tzw. filozofią IB. IBO organizuje różnego rodzaju warsztaty dla początkujących i zaawansowanych, konferencje, zjazdy, w których nauczyciele mają obowiązek brać udział cyklicznie. Organizacja wymaga, by każda szkoła miała zarezerwowane środki ten cel.
AKREDYTACJA


Szkoły, które chcą realizować program IB muszą z powodzeniem przejść przez okres przygotowawczy do uzyskania akredytacji, po czym przedstawiciele IBO wnikliwie oceniają przygotowanie szkoły, administracji, dyrektora, koordynatora i całej kadry zanim zapadnie decyzja o nadaniu akredytacji. Autoryzacja stanowi międzynarodowy znak jakości edukacyjnej.

Odsłony: 6960
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00