Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Test kompetencyjny z języka angielskiego

Kategoria: IBDP Opublikowano: sobota, 14 listopad 2020 Administrator
IBO

Grammar B2/C1

 1. All tenses – perfect forms, continuous forms
 2. Reflexive pronouns
 3. Used to/would
 4. Gerunds and infinitives
 5. Passive voice
 6. Reported speech
 7. Articles
 8. Adjectives and adverbs
 9. Comparatives and superlatives
 10. Modal verbs
 11. Question tags
 12. Relative clauses
 13. Prepositions
 14. Prefixes and suffixes
 15. Conditionals
 16. Inversion
 17. Cleft sentences and emphasis
 18. Linking devices
 19. Compound nouns

 

vocabulary C1

among others, special attention to:

 1. People and relationships
 2. Emotions
 3. Describing trends
 4. Nationalities
 5. Describing trends
 6. British and American English
 7. Sport
 8. Places – where we live
 9. Travel and tourism
 10. Science and medical advancements
 11. Health and the body
 12. The mind  and memory
 13. The animal kingdom
 14. Money – spending and buying
 15. School and work
 16. War and peace
 17. Gender
 18. The arts
 19. Crime and law
 20. Phrasal verbs
 21. Appearance

 

Oral skills

 1. Talking about advantages and disadvantages
 2. Giving a presentation
 3. Debating
 4. Describing a photograph
 5. Conducting an interview
 6. Justifying opinions
 7. Being persuasive

 

Writing skills

 1. An article
 2. A personal profile +cv
 3. A formal and informal letter
 4. A discursive essay
 5. A review
Odsłony: 2216
Tags: