Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

INFORMACJE O PROJEKCIE „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”

Kategoria: Holistyczne podejście do nauczania... Opublikowano: piątek, 10 styczeń 2014 Małgorzata Kudra
Grafika

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

CELE PROJEKTU

Cel główny projektu:

Podniesienie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy matematycznej i informatycznej w naukach przyrodniczych  u uczniów klas pierwszych i drugich  poprzez wskazanie uczniom współzależności  między tymi przedmiotami przy zastosowaniu  poprzez CLIL (zintegrowane  kształcenie  przedmiotowo-językowe .

Cele szczegółowe:

 1. zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych  w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka angielskiego u uczniów klas pierwszych  planujących kontynuację nauki w programie Matury Międzynarodowej  (od I.2014 do VI.2014)
 2. podniesienie umiejętności  matematycznego myślenia, kompetencji naukowo-technicznych, stosowania narzędzi  ICT  oraz zapoznanie  uczniów  z metodologią pracy naukowej  poprzez udział w zajęciach  pozalekcyjnych  oraz w pracach badawczych
 3. podniesienie umiejętności  uczniów  niezbędnych do samodzielnego  przeprowadzenia badania naukowego  poprzez wykonywanie projektów interdyscyplinarnych   we współpracy  ponadnarodowej
 4.  podniesienie umiejętności kolaboratywnego planowania i współpracy w zespole międzynarodowym  poprzez współtworzenie platformy e-learningowej  oraz pracę w zespołach polsko-szwedzkich
 5. podniesienie kompetencji językowych  w języku  angielskim,  w tym znajomości terminologii z zakresu nauk przyrodniczych  i matematycznych poprzez dodatkowe zajęcia z języka angielskiego  oraz dwujęzyczne  zajęcia bio-fiz, matematykę  oraz realizowanie dwujęzycznych  prac badawczych we współpracy z uczniami ze szwedzkiej szkoły Soderportgymnasiet

 

OPIS  PROJEKTU

Projekt  jest  skierowany do  uczniów  klas pierwszych i drugich IV Liceum Ogólnokształcącego. 

Projekt został zaproponowany w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby :

 1. Podniesienie   umiejętności  praktycznego stosowania  wiedzy z  zakresu przedmiotów  przyrodniczych  i matematyki
 2. Zwiększenie  liczby godzin na realizację  przedmiotów  przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia) , matematyki, języka  angielskiego  oraz  informatyki  

 

ZADANIA

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Przeprowadzenie  pozalekcyjnych  zajęć dydaktycznych  w systemie  CLIL  z biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki  i języka angielskiego

METODY pracy: projektowa, aktywizująca , prezentacje multimedialne, eksperymenty   

 1.  Stworzenie i obsługa  platformy e-learningowej  i strony internetowej projektu
 2.  Doskonalenie nauczycieli  z obsługi narzędzi ICT
 3. Zapoznanie uczniów z  programami komputerowymi stosowanymi w matematyce oraz przedmiotach przyrodniczych
 4. Upowszechnienie osiągniętych rezultatów i produktów projektu -  przygotowanie i wydanie publikacji
 5. Współpraca ponadnarodowa z uczniami i nauczycielami z liceum Soderportgymnasiet w Kristianstad w Szwecji (2 wizyty studyjne, jedna w szkole partnera, druga w IV LO)

 

Przez 50 tygodni, od 7. I.2014 do 30. VI.2015 uczniowie klas pierwszych i drugich IV LO będą uczestniczyć w zajęciach z wyżej wymienionych przedmiotów w wymiarze czasu:
-  uczniowie klas pierwszych -  1h/przedmiot 
-  uczniowie klas drugich -  1.5 h/ matematyka, 1.5h /wybrany przedmiot eksperymentalny,   oraz  1h / język angielski

Zakres  zajęć:  wdrażanie  modeli matematycznych  opisujących  zjawiska przyrodnicze  oraz metody statysty stycznej  obróbki danych z wykorzystaniem  ICT

     Tematyka:  Świat w skali mikro i makro,  Bioróżnorodność,  Ochrona  środowiska,  Energia,  Woda,      
      Sport i rekreacja,  Medycyna,  Wzrost i spadek,  Współczesne  technologie,  Cykl, rytm, czas.

 

Odsłony: 1315
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00