Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Zakres materiału i forma testu kwalifikującego do klasy dwujęzycznej (pre-IB).

Kategoria: Rekrutacja Opublikowano: piątek, 22 czerwiec 2018 Administrator

Test pisemny – gramatyka/słownictwo  - Poziom B2

 1.     Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous
 2.     Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous
 3.     Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect
 4.     Przymiotniki i przysłówki – stopniowanie
 5.     Zdania czasowe ( time clauses)
 6.     Czasowniki modalne (czas teraźniejszy i przeszły)
 7.     Mowa zależna
 8.     Okresy warunkowe (‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’)
 9.     wish
 10.     Strona bierna
 11.     Przedimki (articles: a,an,the,’0’)
 12.     Gerunds + infinitives
 13. Słowotwórstwo – poziom średnio-zaawansowany
 14. Czasowniki złożone – phrasal verbs
 15. Zaimki względne (who, which, that, etc)

Test pisemny może zawierać: multiple choice, cloze, transformations, word formation, multiple matching.

 

Część ustna – forma i przebieg (nie obowiązuje w roku 2021)

Ta część egzaminu składać się będzie z dwóch części:

 1.     Kandydat otrzyma do opisania i porównania dwa obrazki. Następnie nauczyciel egzaminujący zada jedno, dwa pytania dotyczące tematyki poruszanej na obrazkach.
 2.     Kandydat w tej części będzie musiał zaprezentować swoją opinię na wybrany temat, przeprowadzić krótki wywód i odpowiedzień na dwa pytania zadane przez nauczyciela egzaminującego.

Zarówno pierwsza jak i druga część egzaminu stanowi zestaw, który dotyczy jednego, losowo wybranego tematu.

Odsłony: 18900
Tags: