Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2024/25

Kategoria: Rekrutacja Opublikowano: czwartek, 18 kwiecień 2024 Administrator
Symbol wykrzyknika

REGULAMIN REKRUTACJI DO IV LO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

USTALONY NA PODSTAWIE:

  1. Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r (Dz. U. z 2021r poz. 1082)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
  3. Zarządzenie nr 10/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  4. Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025.
  5. Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025.
  6. Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do 3 klas pierwszych:

SYMBOL ODDZIAŁU

PRZEDMIOTY Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA

JĘZYKI OBCE

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI

I A

GR. 1

MATEMATYCZNO-

GEOGRAFICZNA

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J. ANGIELSKI

 

 

J. ANGIELSKI

(KONTYNUACJA)

J . HISZPAŃSKI

(OD PODSTAW)

J. POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

GEOGRAFIA

 

I A

GR. 2

MATEMATYCZNO-

BIZNESOWA

MATEMATYKA

BIZNES I ZARZĄDZANIE

J. ANGIELSKI

 

 

J. ANGIELSKI

(KONTYNUACJA)

J . NIEMIECKI

(OD PODSTAW)

J. POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

GEOGRAFIA

I B (PRE  IB)

DWUJĘZYCZNA

LINGWISTYCZNA

J. POLSKI

J. ANGIELSKI

J. HISZPAŃSKI

J. ANGIELSKI

(KONTYNUACJA)

J. HISZPAŃSKI

(OD PODSTAW LUB KONTYNUACJA)

J. POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

DRUGI  J. OBCY

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

I D (PRE IB)

DWUJĘZYCZNA

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

BIOLOGIA

CHEMIA

J. ANGIELSKI

J. ANGIELSKI

(KONTYNUACJA)

J . NIEMIECKI

(OD PODSTAW)

J. POLSKI

MATEMATYKA

J. ANGIELSKI

BIOLOGIA LUB CHEMIA

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 

 

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas 1B-pre IB, 1D-pre IB obowiązuje sprawdzian kompetencji z języka angielskiego przeprowadzany w formie pisemnej. Wynik sprawdzianu będzie opublikowany w systemie naboru w  procentach. Kandydat ma prawo ubiegać się o przyjęcie do tych oddziałów w dalszym procesie rekrutacyjnym pod warunkiem uzyskania 50% ilości punktów. (Wynik punktowy nie jest doliczany do puli 200 pkt przewidzianych w procesie rekrutacji).

 Kandydaci, którzy dostarczą do 1 czerwca do sekretariatu szkoły kopie certyfikatów egzaminów FCE, CAE, IELTS B2, TELC B2 są zwolnieni z egzaminu z wynikiem 100%. Z egzaminu zwolnieni są także laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów.

      7. Dodatkowe punkty w rekrutacji doliczane są za wysokie osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych oraz  sportowych zgodnie z Zarządzenie nr 10/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 143/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydatów obowiązują następujące terminy:

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00

od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych

do 10 maja 2024

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 29 maja 2024

do 29 lipca 2024

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych

5 czerwca godz. 15.00

(II termin 19 czerwca 2024 godz. 14.00)

od 25 lipca 2024

do 26 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych

17 czerwca 2024 r.

29 lipca 2024 r.

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 3 lipca 2024 r.

do 8 lipca 2024 r.

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 3 lipca 2024

do 9 lipca 2024 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 11 lipca 2024

do 30 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca 2024

do godz. 12:00

31 lipca 2024

do godz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024

od 22 lipca 2024

do 31 lipca 2024

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 15 lipca 2024 godz. 12:00

do 18 lipca 2024

godz. 12:00

od 31 lipca 2024 godz. 12:00

do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2024

do godz. 12:00

5 sierpnia 2024

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 lipca 2024

do godz. 13:00

do 5 sierpnia 2024

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2024,

6 sierpnia 2024

 

Na sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego kandydat musi przybyć z legitymacją szkolną (lub innym dokumentem ze zdjęciem).

W przypadku gdy liczba kandydatów zgłoszonych do oddziałów dwujęzycznych przekroczy możliwości lokalowe szkoły, sprawdzian może odbyć się także w innej lokalizacji lub w dwóch turach. Informacja będzie podana do wiadomości na stronie szkoły (www.4liceum.pl) oraz na FB i Instagramie szkoły.

Odsłony: 3505
Tags:

Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   9:00 - 15:00