Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w roku szkoln…

23-05-2020 Administrator Rekrutacja

L.p. Daty 1   Składanie wniosków (elektronicznie w systemie naboru i w wersji papierowej lub z podpisem elektronicznym rodziców)   a) do klas dwujęzycznych 15-22.06 b) do klas ogólnodostępnych 15.06-10.07 2 Uzupełninie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły  26.06-10.07 3 Przeprowadzenie egzaminu z j.angielskiego...

Czytaj więcej

Kryteria rekrutacji do klasy 2DP w 2020r. – aktualizac…

IBO

13-05-2020 Koordynator IB DP IBDP

Wszyscy kandydaci do klasy IBDP są zobowiązani przystąpić do egzaminów pisemnych. KRYTERIA OCENY - wyniki uzyskane przez kandydata z poszczególnych komponentów branych pod uwagę w procesie rekrutacji   Komponenty oceniane w procesie rekrutacjiWaga egzamin...

Czytaj więcej

Regulamin rekrutacji do klasy z Programem Matury Międz…

IBO

13-05-2020 Koordynator IB DP IBDP

Warunki ogólne §1 O przyjęcie do klasy z programem Matury Międzynarodowej (druga klasa liceum) może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym ukończy pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej i w czerwcu otrzyma...

Czytaj więcej


Dane szkoły

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź
tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
pn - pt   8:00 - 16:00

Wydarzenia


Can't see the FB Funpage. Stop blocking tracking at web browser.