Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
A- A A+

Projects

Równe szanse - Różne możliwości

Nr Projektu RPLD.11.01.04-10-0015/19 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021r.-31.12-2022r.

Dokumenty projektu >> Równe szanse - Różne możliwości

Article Count: 2

Eksperymentuj uczeniem

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0058/18-00 pn. „Eksperymentuj uczeniem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Beneficjent projektu: Miasto Łódź

Realizator projektu: IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi

Numer i nazwa projektu: RPLD.11.01.02-10-0058/18 „Eksperymentuj uczeniem”

Dofinansowanie projektu: 992 534,35 zł   

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u 122 uczniów (75K/47MK) kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji 16 n-li (14K/2M) kształcenia ogólnego, adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii, biologii), kółek zainteresowań/laboratoriów (jęz. obce, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz realizację zajęć z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdziesz tutaj >> Eksperymentuj uczeniem

Article Count: 7

Erasmus+ POWER

IV LO im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uczę się, by uczyć lepiej”.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 038.65 PLN

Article Count: 4

Erasmus in Schools

Article Count: 7

Erasmus+

Mobilność edukacyjna – mobilność kadry edukacji szkolnej – aktywizacja zawodowa nauczycieli – to dwie edycje programu Erasmus+ realizowane w IV LO w Łodzi w latach 2015-2016 i 2016-2018:

 • POWER SE-2014-1-PL01-KA101-002019
 • POWER SE -2016-1-PL01-KA101-024523

https://www.facebook.com/4lo.Erasmus2017/

Article Count: 13

Holistyczne podejście do nauczania...

„Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską /nr POKL.09.01.02-10-025/13 w IV LO w Łodzi
w okresie od 07.01. 2014 do 30. 06. 2015 polegający na zorganizowaniu dodatkowych, nieodpłatnych zajęc pozalekcyjnych
z języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki.

Strona projektu: http://eprojekt.4liceum.pl/

Odwiedź takżę stronę projektu na Facebooku.

Article Count: 15

Projekty archiwalne

W IV Liceum Ogólnokształcącym oprócz wiodących i aktualnych projektów, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • Warsztaty - świadome wybory - świadome życie;
 • Projekt - Raport 2016: Sprawiedliwi;
 • Międzynarodowy projekt - Bike Fiendly Youngsters;
 • Warsztaty - 1, 2, 3 – DZIAŁAJ TY – ZWIĘKSZANIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY;
 • Projekt ogólnołódzkich szkół średnich - Licealny Rok Kulturalny;
 • Projekt polsko - izraelski - Zachować Pamięć;
 • Projekt - Wirtualne Laboratoria Fizyczne;
 • Projekt - Roweromania;
 • LodzMUN
 • Wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii.
Article Count: 0

Contact details

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

School opening hours:
Monday - Friday   9:00am - 3:00pm