Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16. >> czytaj dalej
A- A A+

Projects

IT kluczem do przyszłości

Projekt: „IT- kluczem do przyszłości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Dokumenty projektu >> IT kluczem do przyszłości

Article Count: 0

Równe szanse - Różne możliwości

Nr Projektu RPLD.11.01.04-10-0015/19 w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021r.-31.12-2022r.

Dokumenty projektu >> Równe szanse - Różne możliwości

Article Count: 4

Eksperymentuj uczeniem

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0058/18-00 pn. „Eksperymentuj uczeniem” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Beneficjent projektu: Miasto Łódź

Realizator projektu: IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi

Numer i nazwa projektu: RPLD.11.01.02-10-0058/18 „Eksperymentuj uczeniem”

Dofinansowanie projektu: 992 534,35 zł   

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u 122 uczniów (75K/47MK) kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji 16 n-li (14K/2M) kształcenia ogólnego, adaptację i doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK oraz poprzez organizację dla uczniów zajęć przygotowujących do matury (z matematyki, jęz. angielskiego, fizyki, chemii, biologii), kółek zainteresowań/laboratoriów (jęz. obce, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka) oraz realizację zajęć z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego. Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdziesz tutaj >> Eksperymentuj uczeniem

Article Count: 7

Erasmus+ POWER

IV LO im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uczę się, by uczyć lepiej”.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 038.65 PLN

Article Count: 4

Erasmus in Schools

Article Count: 7

Erasmus+

Mobilność edukacyjna – mobilność kadry edukacji szkolnej – aktywizacja zawodowa nauczycieli – to dwie edycje programu Erasmus+ realizowane w IV LO w Łodzi w latach 2015-2016 i 2016-2018:

 • POWER SE-2014-1-PL01-KA101-002019
 • POWER SE -2016-1-PL01-KA101-024523

https://www.facebook.com/4lo.Erasmus2017/

Article Count: 14

Projekty archiwalne

W IV Liceum Ogólnokształcącym oprócz wiodących i aktualnych projektów, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • Warsztaty - świadome wybory - świadome życie;
 • Projekt - Raport 2016: Sprawiedliwi;
 • Międzynarodowy projekt - Bike Fiendly Youngsters;
 • Warsztaty - 1, 2, 3 – DZIAŁAJ TY – ZWIĘKSZANIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ MŁODZIEŻY;
 • Projekt ogólnołódzkich szkół średnich - Licealny Rok Kulturalny;
 • Projekt polsko - izraelski - Zachować Pamięć;
 • Projekt - Wirtualne Laboratoria Fizyczne;
 • Projekt - Roweromania;
 • LodzMUN
 • Wyjazdy językowe do Wielkiej Brytanii;
 • „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT” 
Article Count: 0

Contact details

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

School opening hours:
Monday - Friday   9:00am - 3:00pm