Witryna IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wykorzystuje cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Korzystając dalej z tej strony zgadzasz się na ich wykorzystanie. Więcej informacji na temat cookies >> czytaj więcej.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILII SCZANIECKIEJ W ŁODZI, UL. POMORSKA 16.
 2. Został powołany Inspektor Ochrony Danych. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres iod@lo4.elodz.edu.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze.
 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP, adres e-mail w przypadku kontaktu ze szkołą.
 2. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 4. Zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 5. Każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy zależnie od charakteru danych;
 4. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
A- A A+

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/22

Category: Rekrutacja Published: Monday, 22 March 2021 Written by Administrator

Składanie wniosków

 1. Do klas dwujęzycznych

   
 2. Do klas ogólnodostępnych17-31 maja  do godz. 15.00

17 maja -21 czerwca do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana preferencji)

25 czerwca-14 lipca  do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego

9 czerwca godz. 15.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

Do 17 czerwca

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego w drugim terminie (tylko dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli pisać sprawdzianu w pierwszym terminie)

1 lipca godz. 10.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych w drugim terminie

Do 9 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych

22 lipca

Potwierdzenie woli-przedłożenie oryginału  świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

23-30 lipca do godz. 15.00

Podanie listy kandydatów przyjętych

2 sierpnia

Ewentualne pytania dotyczące rekrutacji prosimy wysyłać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hits: 2939
Tags:

Contact details

IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi
ul. Pomorska 16
91-416
Łódź

tel. +48 (42) 633 - 62 - 93
fax: +48 (42) 633 - 62 - 93
e-mail: sekretariat@lo4.elodz.edu.pl

School opening hours:
Monday - Friday   9:00am - 3:00pm